Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

HARCERZE Z JASZCZWI NA LITWIE – W 150 ROCZNICĘ URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W tym roku obchodzimy jubileusz 150-lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji harcerki i harcerze 19 Drużyny Harcerskiej „Invictus” z Jaszczwi – której bohaterem jest Józef Piłsudski – wybrali się do Zułowa na Litwie, gdzie 5 grudnia 1867 przyszedł na świat przyszły Naczelnik Państwa.

Czytaj więcej...

Harcmistrzyni Kamila Frydrych tegoroczną laureatką w konkursie „Zasłużony dla wolantariatu”

 

1 grudnia w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłoszone zostały wyniki tegorocznego konkursu organizowanego przez urząd Miasta Krosna.

Czytaj więcej...

Listopadowe KSW

Druhny i druhowie zapraszamy na kolejne KSW!

Czytaj więcej...

Zjazd sprawozdawczy

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Krosno

Druhny i Druhowie! 
Zgodnie z przepisami Statutu ZHP § 49 ustęp 2 – 4 mija 2 lata  okresu  czteroletniej kadencja władz hufcowych wybranych na zjeździe w dniu 21.11. 2015 r.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP