Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Obóz Hufca ZHP Krosno 2017

W dniach 1-11 sierpnia odbył się Obóz Hufca ZHP Krosno na stanicy w Woli Michowej.

Czytaj więcej...

Zlot Chorągwi Podkarpackiej w Olchowcu

W dniach 13-18 sierpnia osiemdziesięciu pięciu harcerzy i harcerek z naszego Hufca (2 DH, 4 DH, 6 DH, 8 DH, 11 DH, 12 DH, 18 DH, 19 DH i 20 DH) brało udział w drugim Zlocie Chorągwi.

Czytaj więcej...

Szlachetna Paczka potrzebuje Wolontariuszy

Druhny i druhowie nowe pole służby, nowe doświadczenia, nowe znajomości! Przeczytajcie i udostępnijcie na fan'pagach Waszych Drużyn!

Czytaj więcej...

Sukces 6 DH ISKRA z Dukli w 2 edycji PRO – Odkrywanie Źródeł

Programowy Ruch Odkrywców funkcjonuje jest już drugi rok. W roku harcerskim 2016/2017 realizowane były zadania pod hasłem „Odkrywcy Źródeł”.

Czytaj więcej...

HARCERSKA GRA TECHNICZNO-SPRAWNOŚCIOWA 2017

Już po raz 17 najlepsze drużyny Hufca Krosno stanęły do rywalizacji w Harcerskiej Grze Techniczno-Sprawnościowej. Ten turniej sprawdza przygotowanie i wiedzę drużyn praktycznie z każdej dziedziny harcerskiej, ale także jest sprawdzianem sprawnościowym i przede wszystkim jest sprawdzianem umiejętności współdziałania, podejmowania decyzji, zaangażowania całego patrolu.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP