Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Spotkanie drużynowych w październiku

Zapraszamy na spotkanie drużynowych, które odbędzie się 25.10.2018 r., godz. 16:00 w lokalu hufca.

Gra terenowa dla wędrowników

Zapraszamy wszystkich węrdowników na grę!

Harcerski Piknik Historyczny inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno

W dniu 23 września odbył się w Jaszczwi Harcerski Piknik Historyczny, będący jednocześnie inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno.

Czytaj więcej...

Złaz Świetlic Podwórkowych w Rzeszowie

22 września mieliśmy okazję pojechać do Rzeszowa, gdzie odbyło się Święto Chorągwi Podkarpackiej połączone z setną rocznicą powstania ZHP.

Czytaj więcej...

Spotkajmy się na Drodze Ku Niepodległej

Został TYDZIEŃ do naszej Gali Drogi Ku Niepodległej! 

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP