Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zjazd sprawozdawczy

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Krosno

Druhny i Druhowie! 
Zgodnie z przepisami Statutu ZHP § 49 ustęp 2 – 4 mija 2 lata  okresu  czteroletniej kadencja władz hufcowych wybranych na zjeździe w dniu 21.11. 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja dla drużynowych gromad zuchowych

Zapraszamy na Zuchowe Spotkanie Jesienne!!

Czytaj więcej...

Spotkanie KSW we lutym

Druhny i druhowie zapraszamy na kolejne KSW!

Czytaj więcej...

Harcerska Kuźnia Liderów

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP zaprasza do udziału w kursach organizowanych w ramach projektu "Harcerska Kuźnia Liderów".

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP