Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Półkolonia w SP 8

W drugim tygodniu ferii w Szkole Podstawowej nr 8 w Krośnie odbyła się półkolonia. 40 dzieci z tej szkoły miało okazję świetnie się bawić i uczyć podstaw pierwszej pomocy dzięki harcerzom i harcerkom naszego hufca.

Czytaj więcej...

Biwak "Berezednia" 13 DH w Jaśliskach

28.12. Zimowy poranek. Jeden z ostatnich w roku 2006. Przy harcówce od 7 rano krząta się kilka osób.

Czytaj więcej...

Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej

14 kwietnia 2007r. , o godz. 10:30 odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Domu Kultury w Krośnie. Tegoroczny festiwal odbył się pod nazwą „Z pieśnią harcerską przez stulecie”.

Czytaj więcej...

SUKCES NASZYCH DRUŻYN W RZESZOWIE!

Dużym sukcesem zakończył się tegoroczny Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej, który odbył się 21 kwietnia w Rzeszowie. W pięciu kategoriach wiekowych w jakich był rozgrywany konkurs festiwalowy, reprezentanci naszego hufca zajęli, aż trzy miejsca na najwyższym podium oraz jedno miejsce 2 i jedno 3.

Czytaj więcej...

Podsumowanie 48-godzinnych DMS

1-22 kwietnia 2007r. odbyły się I 48-godzinne Drużynowe Manewry Sprawnościowe zorganizowane przez 17 DH w Łączkach Jagiellońskich. W Manewrach wzięło udział 7 patroli:
2 patrole z 13 DH „Delta”
2 patrole z 19 DH w Jaszczwi
patrol z próbnej DH przy SP nr.8
patrol z 9 DH „Gryf”
oraz patrol z 17 DH idący poza konkurencją.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP