Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Start harcerski Hufca ZHP Krosno

1 października przy pięknej pogodzie, po uroczystej Mszy Św. w kościele o.Kapucynów ponad 200 osobowa reprezentacja harcerzy Hufca Krosno zgromadziła się na krośnieńskim rynku. Apel inauguracyjny poprowadził dh Piotr Lubaś. Po odczytaniu rozkazu komendanta Hufca nastąpił uroczysty moment – odznaczenie sztandaru Hufca "Odznaką Sybiraka", którego dokonał p. Władysław Kuźma, prezes Okręgowego Koła Związku Sybiraków.

Czytaj więcej...

XX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Warszawie

 

(25-28.08.2011r.) Ten jubileuszowy Złaz zgromadził około 400 uczestników. Krąg Seniora i Starszyznę Hufca Krosno reprezentowało 7 instruktorów. Zakwaterowanie w akademikach Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie swoją atmosferą przypominało czasy harcerskich obozów. Wrażeń i wspomnień mnóstwo.

Czytaj więcej...

Zimowisko SH "Gósrkie Bractwo" Huta Polańska 2006

Jako, ?e by?em pierwszy raz na takim zimowisku, opowiem o nim nieco inaczej. Tegoroczne zimowisko Szczepu Harcerskiego „G?rskie Bractwo” rozpocz??o si? 30 stycznia, a trwa?o do 3 lutego. Zebrali?my si? w pi?tek w naszej harc?wce o godzinie 9.40. Wszyscy mieli ze sob? co najmniej jeden wielki plecak zapakowany tak dok?adnie, ?e nic wi?cej ju? by si? w nim nie zmie?ci?o.

Czytaj więcej...

Uroczysto?? z?o?enia przysi?gi wojskowej

4 marca br. reprezentacja Hufca Krosno-Szczep Harcerski „G?rskie Bractwo”, uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia przysi?gi wojskowej na wierno?? sztandarowi wojskowemu i ojczy?nie przez ?o?nierzy 21. Brygady Strzelc?w Podhala?skich.

Czytaj więcej...

Marcowy kominek "G?rskiego Bractwa"

5 marca Szczep Harcerski "G?rskie Bractwo" spotka? si? na comiesi?cznym kominku harcerskim. Ten „marcowy” by? jednak wyj?tkowy z dw?ch powod?w: nast?pi?a zmiana komendanta szczepu, a ch?opcy przygotowali dla druhenek kr?tkie przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP