Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny FLOREK

W XIX edycji konkursu wzięły udział trzy gromady zuchowe ze Związku Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej. Były to: 1GZ „Muminki” z Jedlicza, 10 GZ „Słoneczna Gromada” z Długiego oraz 11 GZ „Laskowe Orzeszki” z Jedlicza.

Czytaj więcej...

XXV-lecie nadania Hufcowi ZHP Krosno imienia Jana i Stanisława Magurów

10 maja 2008 roku Hufiec ZHP Krosno obchodził wielki jubileusz – 25 rocznicę nadania imienia – Jana i Stanisława Magurów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele OO. Kapucynów, którą koncelebrował Kapelan Hufca ks. Paweł Kaszuba.

Czytaj więcej...

Przez zjazdem Hufca ZHP Krosno

Rozkaz Komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Czytaj więcej...

Po Zjeździe Nadzwyczajnym...

W dniu 12 grudnia 2008r. w lokalu Komendy Hufca ZHP Krosno odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Krosno.

Czytaj więcej...

Kurs przybocznych – Kotań 2009

W dniach 6-8.03.2009 w Kotani odbył się kurs przybocznych Hufca ZHP Krosno. W szkoleniu uczestniczyli przyboczni oraz kandydaci na przybocznych z następujących drużyn: 3KDH, 4DH, 5DH, 9DH, 11DH, 12DH, 13KGDH, 14DH, 15DH, 17DH, 18DH, 19DH

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP