Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

LAS 2006

Wśród wieloznaczności znaczeń w języku polskim ciężko doszukać się innego znaczenia dla słowa las. Przecież las zawsze był, jest i będzie skupiskiem drzew, pewnym ekosystemem, siedliskiem fauny i flory. Jednakże las to także pewien skrót- Letnia Akcja Szkoleniowa.

Czytaj więcej...

Betlejemskie Światełko Pokoju w Krakowie

Jeden świat, jedno przyrzeczenie, jedno światło...
Słowa te nawiązują do programu, jaki obecnie jest realizowany w Związku Harcerstwa Polskiego. 1 sierpnia 2007 roku druhny i druhowie odnowią swoje Przyrzeczenia Harcerskie, a zuchy – Obietnicę Zuchową. Program uświadamia, że harcerstwo to jedna wielka rodzina, w której gości miłość, braterstwo i jedność. Jeden jest świat, w nim jedno przyrzeczenie. Jedno jest także światło, które przekazują sobie skauci Europy. Do Polski trafiło już po raz szesnasty.


W niedzielę, 17 grudnia, o godz. 11 na Łysej Polanie Światło przekazali Naczelniczce ZHP skauci słowaccy. Następnie trafiło do Krakowa, skąd odebrał je Szczep Harcerski „Górskie Bractwo”.

Światło jest symbolem ciepła, miłości, braterstwa i jedności. Harcerze przekazują je do urzędów, szpitali, domów dziecka, hospicjów, instytucji oraz mieszkańcom miast, którzy zabierają je do swoich domów.

Z Krosna wyjechaliśmy o 6 rano. Pierwszym punktem naszego wyjazdu, było odwiedzenie symbolicznego grobu druhów Jana i Stanisława Magurów, bohaterów Hufca Krosno, który znajduje się na Cmentarzu Rakowickim. Zaprowadziła nas tam rodzina druhów. Od ok. 11 mieliśmy czas na przechadzkę po krakowskim rynku, zjedzeniu ciepłego posiłku. O 15.30 spotkaliśmy się na dziedzińcu Wawelu, gdzie odbyło się przekazanie Światła Komendantowi Chorągwi Krakowskiej przez Naczelniczkę ZHP. Następnie przeszliśmy do Kościoła Mariackiego, gdzie została odprawiona Msza Św., a po niej każde obecne środowisko mogło odebrać Światełko Pokoju.

Reprezentacja szczepu- druhny Maja, Gabrysia oraz druhowie Daniel i Mikołaj, w imieniu Hufca Krosno, zawiozła Światło pani Marii Magurze- Witkowskiej – siostrze bohaterów Hufca Krosno oraz jej rodzinie. Była to okazja do wspomnienia druhów oraz do spędzenia miłych chwil w ciepłej i rodzinnej atmosferze, jaką stworzyli Państwo Witkowscy.

Do Krosna wróciliśmy około godz. 23, zmęczeni, ale zadowoleni, że mogliśmy przywieźć Światełko i przekazać je dalej.

Niech Światło, które odebraliśmy prowadzi nas i wskazuje drogę do poznania świata i drugiego człowieka. Niech będzie symbolem radości i miłości i dodaje nam odwagi w codzienności.

Z harcerskim pozdrowieniem- Czuwaj!

Zuchowe Mikołajki

9 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie odbyły się Zuchowe Mikołajki zorganizowane przez Komendę Hufca Krosno oraz Namiestnictwo Zuchowe.

Czytaj więcej...

Przekazanie Światełka Betlejemskiego w Krośnie

21 grudnia br. odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju urzędom, instytucjom, mieszkańcom miasta Krosna oraz środowiskom harcerskim.

Czytaj więcej...

Dzień Myśli Braterskiej w harcówce 12 DH Im. I. Łukasiewicza w Potoku

Dzień zapowiadał się całkiem przyjemnie. Niestety, to było tylko złudzenie, gdyż po południu zaczął lać deszcz, a nawet padać śnieg. Jednak nawet deszcz, spóźniony autobus, czy mokre spodnie nie mogły zepsuć nam tego wieczoru. Tak, dziś 22 luty. Czy, drogi harcerzu, ta data ci coś mówi? No właśnie, dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej! A jak najlepiej spędzić taki dzień? No oczywiście, z przyjaciółmi!

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP