Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Konkurs Recytatorski

Ojczyzna- s?odszy wyraz nad wszystko, kt?remu nie masz r?wnego na ziemi

25 lutego br. w harc?wce Hufca Krosno w Ogr?dku Jordanowskim, odby? si? Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczy?nie”. Jego uczestnikami by?y zuchy ze szk?? podstawowych – Iskrzyni, Jedlica, Potoka i G?owienki oraz harcerze: z Iskrzyni, Jedlicza, ???an, Kro?cienka Wy?nego, Zr?cina i Krosna.

Czytaj więcej...

Dlaczego warto by? harcerzem?

Harcerstwo spe?nia marzenia. To dzi?ki nam mo?na prze?y? prawdziwe przygody, kszta?towa? sw?j charakter, stawa? si? dzielnym, prawym i odpowiedzialnym cz?owiekiem. To z nami pierwszy raz mo?na zanurkowa? w g??biny, wspi?? si? na szczyty, skoczy? ze spadochronem, i to wszystko w gronie najbli?szych przyjaci??.

Czytaj więcej...

Już jest logo Stanicy ZHP "Wola" Hufca Krosno w Woli Michowej !!!

Komenda Hufca Krosno rozpoczęła promocje naszej stanicy w Woli Michowej. Pierwszym krokiem było wybranie nazwy stanicy.

Czytaj więcej...

Hufcowy Dzień Dziecka 2006

W sobotę 10 czerwca w krośnieńskim Ogródku Jordanowskim odbył się Hufcowy Dzień Dziecka organizowany przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Krosno. Choć trochę pogoda niedopisywała (padał deszcz) to na najmłodszych członków ZHP czekały gry i zabawy zuchowe w najlepszym wydaniu

Czytaj więcej...

Nowa siedziba naszego hufca

Od kilku tygodni nasz hufiec ma nową siedzibę. Wszystkie zbiórki i spotkania drużynowych będą się teraz odbywać przy ul. Prochownia 4.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP