Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Podsumowanie Warsztatów Wędrowniczych "Zapaleńcy"

W dniach 30.11 - 02.12.2012 r. w naszym Hufcu odbyły się Warsztaty Wędrownicze "Zapaleńcy". Pierwszego dnia po przybyciu wszystkich uczestników odbyły się zajęcia mające na celu lepsze poznanie się, integrację oraz podział na zastępy.

Czytaj więcej...

Biwak harcerski w Krościenku Wyżnym z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W dniach 9-11 listopada odbył się w naszej szkole biwak harcerski z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Gościliśmy 110 harcerzy z Łężan, Lubatowej, Równego i Korczyny Miał on na celu integrację środowisk harcerskich, wymianę doświadczeń oraz wspólną zabawę.

Czytaj więcej...

Andrzejki zuchowe w Potoku

Dnia 21 listopada 2012r. Związek Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej  zorganizował w Szkole Podstawowej w Potoku zabawę andrzejkową  dla wszystkich zuchów z gminy Jedlicze oraz chętnych dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

Czytaj więcej...

19 DH W WARSZAWIE!

W tym roku harcerki i harcerze 19 Drużyny Harcerskiej w Jaszczwi wybrali się na obchody Święta Niepodległości do naszej stolicy. W porozumieniu z Główna Kwaterą ZHP oraz Chorągwią Stołeczną mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w obchodach tego święta i reprezentować Związek Harcerstwa Polskiego.

Czytaj więcej...

W 94. rocznica odzyskania niepodległości

W listopadzie 1918 r. po 123 latach zaborów odrodziło się niepodległe państwo polskie. Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP