Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Opłatek u "Seniorów"

8 stycznia seniorzy naszego hufca spotkali się na "Opłatku". Komendant Kręgu dziękując wszystkim za aktywność i chęć pracy w roku ubiegłym wyraził nadzieję, iż w tym roku będzie podobnie. W spotkaniu uczestniczyli komendant hufca hm. Jan Borek, a także członkowie Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Czytaj więcej...

Życzenia!

Wszystkim Druhnom i Druhom oraz Przyjaciołom harcerstwa

życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pełnego sukcesów Nowego Roku 2013.

Niech Betlejemskie Światło Pokoju rozświeca drogę
w naszej nieustannej wędrówce w dążeniu ku doskonałości.

Komenda Hufca ZHP Krosno

Zuchowe Mikołajki 2012

8 grudnia w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie odbyły się tradycyjne Zuchowe Mikołajki.

Czytaj więcej...

Historia i idea Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Czytaj więcej...

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W KROŚNIE

Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszam na uroczystość
przekazania BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU.
Spotykamy się 19 grudnia o godz. 16.00 w kościele o. Kapucynów.

Uroczystość rozpocznie Msza Św., a po jej zakończeniu wszyscy odbiorą to szczególne Światło do swoich środowisk.

Komendant Hufca
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP