Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kolejna kadencja pod dotychczasową Komendanturą

22 października obradował Zjazd Hufca ZHP Krosno. Delegaci wysłuchali sprawozdania Komendanta Hufca hm. Jana Borka. Pozytywną ocenę pracy Hufca przedstawił pełnomocnik Komendy Chorągwi ks. Hm. Tomasz Latoszek. Komisja Rewizyjna Hufca również pozytywnie oceniła pracę Komendanta i Komendy.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom – instruktorom składam podziękowanie za trudną pracę oraz wskazywanie uczniom i harcerzom właściwej drogi życiowej. Życzę wszystkim dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia.

Komendant Hufca
hm. Jan Borek

Start harcerski Hufca ZHP Krosno

1 października przy pięknej pogodzie, po uroczystej Mszy Św. w kościele o.Kapucynów ponad 200 osobowa reprezentacja harcerzy Hufca Krosno zgromadziła się na krośnieńskim rynku. Apel inauguracyjny poprowadził dh Piotr Lubaś. Po odczytaniu rozkazu komendanta Hufca nastąpił uroczysty moment – odznaczenie sztandaru Hufca "Odznaką Sybiraka", którego dokonał p. Władysław Kuźma, prezes Okręgowego Koła Związku Sybiraków.

Czytaj więcej...

XX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Warszawie

 

(25-28.08.2011r.) Ten jubileuszowy Złaz zgromadził około 400 uczestników. Krąg Seniora i Starszyznę Hufca Krosno reprezentowało 7 instruktorów. Zakwaterowanie w akademikach Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie swoją atmosferą przypominało czasy harcerskich obozów. Wrażeń i wspomnień mnóstwo.

Czytaj więcej...

Zimowisko SH "Gósrkie Bractwo" Huta Polańska 2006

Jako, ?e by?em pierwszy raz na takim zimowisku, opowiem o nim nieco inaczej. Tegoroczne zimowisko Szczepu Harcerskiego „G?rskie Bractwo” rozpocz??o si? 30 stycznia, a trwa?o do 3 lutego. Zebrali?my si? w pi?tek w naszej harc?wce o godzinie 9.40. Wszyscy mieli ze sob? co najmniej jeden wielki plecak zapakowany tak dok?adnie, ?e nic wi?cej ju? by si? w nim nie zmie?ci?o.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP