Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

REGULAMIN XVI HGTS "WOLA MICHOWA 2017"

1. W imprezie mogą brać udział patrole liczące od 7 do 16 osób
2. Każda drużyna może wystawić jeden lub dwa patrole
3. Każdy patrol powinien posiadać:
• przybory do pisania
• apteczkę polową
• busolę (w razie braku należy zgłosić organizatorom)
• kątomierz, linijkę
• latarki
• rower

4. HGTS składa się z sześciu konkurencji: crossu rowerowego, biegu sprawnościowego, 2 biegów patrolowych, marszu na azymut oraz rajdu.

5. Opis konkurencji:
- cross rowerowy: trzy osoby startują w sztafecie rowerowej na trasie przełajowej, liczy się suma czasów
- bieg patrolowy I: sprawdzian wiedzy m.in. z pionierki, łączności, samarytanki, terenoznawstwa
- bieg patrolowy II: sprawdzian wiedzy z historii harcerstwa, regulaminów, symboliki, musztry itd.
- bieg sprawnościowy: max. 4 osoby biegną na czas, po drodze m.in. czołganie, tunel w masce gazowej,  most linowy, rzut lotką do celu, zjazd na linie, strzał z wiatrówki
- marsz na azymut: patrol w jak najkrótszym czasie ma zadanie dotrzeć do celu za pomocą podanych azymutów
- rajd terenowy pieszy z zadaniami po drodze

6. Zwycięzcą gry jest patrol, który w kolejnych konkurencjach zdobył największą liczbę punktów
7. W konkurencjach nie mogą brać udziału osoby posiadające stopień instruktorski ZHP oraz osoby pełniące funkcje drużynowych, instruktorzy tworzą kadrę HGTS’u.

Zgłoszenia patroli w Komendzie Hufca Krosno do 19 maja 2017r (termin nieprzekraczalny)