Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

ROZKŁAD ZAJĘĆ XVII HGTS

Piątek – 02.VI
Godz. 15.00 – 16,00: przyjazd i zakwaterowanie uczestników
Godz. 16,00 – 16,30: apel mundurowy
Godz. 17,00 – 18,30: Cross rowerowy
Godz. 19,00 – 21,30: Bieg patrolowy I
Godz. 21,30 – 22,30: kolacja (we własnym zakresie)
Godz. 22,30 – 23,00: toaleta wieczorna
Godz. 23,30 – 03,00: Nocny marsz na azymut

Sobota – 03.VI
Godz. 07,30:  pobudka
Godz. 07,35 – 08,30: toaleta poranna
Godz. 08,30 – 09,15: śniadanie (we własnym zakresie)
Godz. 09,15 – 09,30: apel organizacyjny
Godz. 09,30 – 13,00: Bieg patrolowy II
Godz. 13,00 – 14,00: posiłek (we własnym zakresie)
Godz. 14.00 – 15.00: czas wolny
Godz. 15.00 – 18,00: Bieg sprawnościowy
Godz. 18,00 – 19,00: kolacja (we własnym zakresie)
Godz. 20,00 – 21,00: Msza Święta
Godz. 21,00 – 23,00: Czas wolny
Godz. 23,00 – 07,30: cisza nocna

Niedziela – 04.VI
Godz. 07,30:  pobudka
Godz. 07,35 – 08,00: toaleta poranna
Godz. 08,00 – 08,30: śniadanie (we własnym zakresie)
Godz. 09,00 – 14,00: Rajd
Godz. 14,00 – 15,00: zwijanie terenu obozowania
Godz. 15,00 – 15,30: apel, ogłoszenie wyników
Godz. 16,00:   wyjazd uczestników