Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Aktualności

Start Harcerski 2010

"Wielcy ludzie są jak meteoryty, spalają się dla oświecenia ludzkości" - Napoleon Bonaparte

9 listopada 2010 roku odbył się Harcerski Start inaugurujący rok harcerski 2010/2011 w Hufcu im. Jana i Stanisława Magurów.

Czytaj więcej...

Zlot z Okazji Święta Niepodległości

Jak co roku 19 Drużyna Harcerska w Jaszczwi zorganizowała Zlot z Okazji Święta Niepodległości. Wzięło w nim udział prawie 120 harcerek i harcerzy z drużyn Hufca Krosno.

 

Czytaj więcej...

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP