Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Niecodziennych warsztaty…

Cóż to był za weekend! Niecodziennych warsztaty… Warsztaty twórczo - psychologicznych “Expressio”! 

Czytaj więcej...

Marsz Niepodległości w Warszawie

W tym roku 19 Drużyna Harcerska „Invictus” z Jaszczwi wybrała się na obchody Święta Niepodległości w Warszawie.

Czytaj więcej...

Spotkanie drużynowych

Spotkanie drużynowych drużyn harcerskich odbędzie się w lokalu hufca w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty twórczo-psychologiczne

Expressio – z języka łacińskiego: uzewnętrznienie. Wyrażanie siebie, swoich emocji, uczuć, przeżyć… Połączone z umiejętnością efektywnego odnalezienia się w świecie oraz w społeczeństwie. 

Czytaj więcej...

Harcerski Start. Rok Harcerski 2016/2017 w Hufcu rozpoczęty

1 października w malowniczej Dukli, na zaproszenie 6 DH „Iskra”, działającej przy ZS nr 2 uroczyście zainaugurowany został kolejny rok harcerskiej działalności.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP