Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcmistrzyni Danuta Bok z tytułem "WOLONTARIUSZ ROKU 2016"

Wolontariat harcerski w Krośnie oceniany jest bardzo wysoko. Tak jak w latach poprzednich i w roku bieżącym wśród najlepszych nie zabrakło instruktorów Hufca. W kategorii wolontariat indywidualny laureatką została zasłużona instruktorka, wieloletnia zastępczyni Komendanta harcmistrzyni Danuta Bok. Druhna Danuta Bok to człowiek z ogromną siłą oddziaływania na młode pokolenie.

Czytaj więcej...

Sejmik Wędrowniczy

 

Już 3 grudnia odbędzie się kolejny Sejmik Wędrowniczy. Zapraszamy patrole do zgłaszania się. 

Czytaj więcej...

Niecodziennych warsztaty…

Cóż to był za weekend! Niecodziennych warsztaty… Warsztaty twórczo - psychologicznych “Expressio”! 

Czytaj więcej...

Marsz Niepodległości w Warszawie

W tym roku 19 Drużyna Harcerska „Invictus” z Jaszczwi wybrała się na obchody Święta Niepodległości w Warszawie.

Czytaj więcej...

Spotkanie drużynowych

Spotkanie drużynowych drużyn harcerskich odbędzie się w lokalu hufca w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP