Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Listopadowe KSW

Druhny i druhowie zapraszamy na kolejne KSW!

Czytaj więcej...

Zjazd sprawozdawczy

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Krosno

Druhny i Druhowie! 
Zgodnie z przepisami Statutu ZHP § 49 ustęp 2 – 4 mija 2 lata  okresu  czteroletniej kadencja władz hufcowych wybranych na zjeździe w dniu 21.11. 2015 r.

Czytaj więcej...

Harcerski Start Hufca oraz nadanie imienia 20 DH Pagoda

23 września w Korczynie, na zaproszenie 20 DH Pagoda, uroczyście zainaugurowany został kolejny rok harcerskiej działalności połączony z nadaniem korczyńskiej drużynie imienia hm. Stanisławy Urbanek. 

Czytaj więcej...

Informacja dla drużynowych gromad zuchowych

Zapraszamy na Zuchowe Spotkanie Jesienne!!

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP