Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Warsztaty twórczo-psychologiczne

Expressio – z języka łacińskiego: uzewnętrznienie. Wyrażanie siebie, swoich emocji, uczuć, przeżyć… Połączone z umiejętnością efektywnego odnalezienia się w świecie oraz w społeczeństwie. 

Czytaj więcej...

Harcerski Start. Rok Harcerski 2016/2017 w Hufcu rozpoczęty

1 października w malowniczej Dukli, na zaproszenie 6 DH „Iskra”, działającej przy ZS nr 2 uroczyście zainaugurowany został kolejny rok harcerskiej działalności.

Czytaj więcej...

Rajd hufcowy „Kurierskim szlakiem”

Druhny i druhowie!

Zapraszamy na  Rajd Hufcowy „KURIERSKIM SZLAKIEM” trasą: Polany Surowiczne – Polańska(737) – Jawornik(762) -  Wołtuszowa  - Rymanów Zdrój

Czytaj więcej...

Nadanie sztandaru 18 Drużynie Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Łężanach

17 września łężańska drużyna  otrzymała sztandar ufundowany przez dh. kpt. Jadwigę Węgrzyn. Ufundowanie sztandaru to docenienie pracy wielu pokoleń harcerzy, tak tych, którzy z drużyną związani byli w przeszłości jak i obecnie działających, na czele z drużynową hm. Dorotą Jurczak.

Czytaj więcej...

Harcerski Start 2017 (Dukla 01.10)

Harcerski Start 2017 odbędzie się w sobote 01.10 w malowniczo położonej Dukli, a jego gospodarzami jest 6 DH Iskra.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP